Kodėl nacionalinis susitarimas dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo yra nepalankus?

Na skaitant pradžią, dar nieko, daug gražių lozungų apie tai, kaip, matote, šeima – valstybės pamatas (38 konstitucijos straipsnis), bet įtarimą sukelia jau trečiasis sakinys („suvokdami pareigą padėti Lietuvos visuomenei įgyvendinti troškimą gyventi santarvėje ir užauginti brandžią jaunąją kartą[1];”) kokiais ryšiais susietas „troškimas gyventi santarvėje“ ir kažkieno noras auginti „brandžią jaunąją kartą“ (beje, ką reiškia tai? Kokia karta brandi? Mūsų tėvų gal? Ar senelių?:))…. Teiginys „siekdami palaikyti šalyje plėtojamą socialinį dialogą ir įsiklausyti į įvairių visuomenės grupių bei ekspertų pasiūlymus ir pastabas dėl vykdomos šalies šeimos politikos” sukelia ironišką šypseną, prisiminus Dagio išsakytą poziciją: „Prie susitarimo nesutinkančios prisidėti organizacijos yra neretai žinomos kaip propaguojančios nesuderinamas su sveikos, pilnos šeimos samprata idėjas, nors tokia jų pozicija prieštarauja Lietuvos Konstitucijai. Todėl jų atsisakymu pasirašyti susitarimą nesistebiu[2]”. Tokios organizacijos kaip Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lygių galimybių plėtros centras, „Naujoji Kairė 95” bei kitos  įvairios moterų organizacijos, pasak gerb. R. J. Dagio, neturi žalio supratimo apie pvz.:  šeimą, kurią, kaip žinia, sudaro žmonės. Be abejo, juk nevertėtų pamiršti, kad visi tie, kurie augina vaikus, nors ir vieniši (ak, tik ne tai!!!) tėra bambaliai, ar ne? „Jeigu tu nesugebėjai susitvarkyti savo gyvenimo ir užaugini vaiką be tėvo ar be motinos, tai ar tu prisiimi atsakomybę ir kaltę už tai, ar ne? Ar mes gyvename kaip mums patinka, kaip bambaliai varinėjamės? Turi žmogus būti atsakingas, ar ne? Vaikui reikia ir tėvo, ir motinos, kad jis užaugtų pilnavertė asmenybė“ – teigė Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Dagys, kalbėdamas Tarptautinės Šeimos dienos proga. Ne, mes negyvename, kaip mums patinka, ir taip, kategoriškai taip, visi, kurių tėvai neišsiskyrę, nepaisant to, ar jie buvo geri žmonės, ar mylėjo savo vaikus, yra tikrieji pilnaverčiai, o likusioji visuomenės dalis – ne.

Neaiškumų toliau skaitant, kyla dėl sąvokų, pavyzdžiui, ką gerbiamieji susitarimo iniciatoriai laiko šeimos krize („1.3.      skatinti krizių prevenciją, plėtoti kompleksinių paslaugų krizę patiriančioms šeimoms tinklą”;) na bet tiek to. Bet kad mes negyvename kaip norime ar bent R. J. Dagio dėka negyvensime, įrodo 1.4. ir 1.5. punktai: „1.4.      diegti pasirengimo santuokai ir šeimai sistemą, ugdyti pozityvios šeimos patirties neturinčių asmenų gebėjimą kurti šeimą įsipareigojant santuokai”… „1.5.      diegti privalomą konsultacijų prieš skyrybas sistemą, skatinti mediaciją (civilinių ginčų taikinamąjį tarpininkavimą) ir kitas pagalbos priemones skyrybų atveju, ypač tada, kai šeima turi nepilnamečių vaikų”. Kas per sistema laimingai santuokai ir šeimai garantuoti – nekomentuotina, nes tiesiog nesuvokiama… A vat skyrybų atveju – be žodžio „privaloma“ neapsieisim. Taip pat, kaip M. A. Pavilionienė teisingai pastebėjo „1.4. punktas diskriminuos nenorinčius tuoktis, imt šliūbą, ir panašiai[3]“, bet juk ne bambaliams reikalauti lygybės…

Kad nepilnamečiai šiukštu negalvotų blogai apie šeimą, bus ugdomas jų kritinis mąstymas…Kaip? Ogi labai paprastai – tiesiog bus saugomi nuo neigiamos informacijos („ palaikyti pastangas, ugdančias kritišką nepilnamečių mąstymą ir juos saugančias nuo neigiamos viešosios informacijos”). Nuostabu, kaip gerai sugalvota, juk tikrai – mokėjimas  atsirinkti, tai yra, mąstyti, puikiai įgunda, gaunant vien teigiamą informaciją! Tiesa, kas yra „teigiama“ ir „neigiama“ informacija, nedrįstame įsivaizduoti.

Jeigu dar nežinojote, tai tik šeimos patiria sunkumų, krizės atveju („Sunkmečiu šeimos patiria įvairių sunkumų ir jaučiasi nesaugios dėl ateities”). Na, o jei netyčiom gausite į liūlį, tai nenusiminkite, nes čia Jums atskubės kokia nors spec. tarnyba, tikėkimės skambiu pavadinimu (tiktų koks G.Į.L.A.I,S. kas reikštų: Gavęs Į Liūlį – Atleisk Ir Susitaikyk), nes ketinama „3.6.      sudaryti sąlygas, padedančias užkirsti kelią smurtui, o jeigu to padaryti nepavyko (na juk pasitaiko – FeF’o pastaba), – užtikrinančias poveikio priemonių smurtautojams taikymą ir pagalbos nukentėjusiesiems teikimą”.

Pasirodo, valstybė turi ne sudaryti sąlygas gyventi žmoniškai jau esamiems jos piliečiams ir palikti teisę rinktis turėti vaikų ar ne, o neee… Valstybė, norėdama kažką ten užtikrinti, turi pasirūpinti, kad joje gimtų kažkas… AAA, „pilnaverčiai piliečiai“, kaip pasakytų Dagys, ir tai esą netgi padės užtikrinti NACIONALINĮ SAUGUMĄ („Valstybė, siekdama tautos gyvybingumo, nacionalinio saugumo bei visokeriopo ekonominio stabilumo, turi pasirūpinti jos išlikimu. Vienas iš išlikimo garantų gyvybinga ir jauna visuomenė”. Ne jauni ir ligoti – numirkite patys, jūs nepadėsite užtikrinti nacionalinio SAUGUMO – FeF’o pastaba).

Na ir galiausiai 4.5. kuklus punktelis, kuris tik eilinį kartą įrodo, jog patogiausi yra „penkmečio tipo planai“, arba tiesiog „daryti nuo antro galo, nesiaiškinant priežasčių ir nesprendžiant problemų“, tai yra, „4.5.      diegti priešabortinio konsultavimo sistemą bei šviesti visuomenę apie gyvybės vertę ir abortų žalą”. Na, o kad moteris yra žmogus, atsakingas (juk Dagys taip mėgsta atsakomybę) už savo kūną – nereikia skleisti erezijų, ir paprašytume nekenkti nepilnamečiams ir jų kritiniam mąstymui.

Pabaigai drįstume priminti ponui ministrui, jog šeima – tai nėra lygu santuoka („Paprašytas patikslinti, kodėl kitokį požiūrį į šeimą parlamentaras laiko antikonstituciniu, pastarasis teigė, kad Konstitucija labai aiškiai apibrėžia šeimą. „Tai vyro ir moters santuoka. Manymas, kad šeima gali būti be santuokos visiškai nesuderinamas su Konstitucija. Todėl norint įteisinti tokią nuostatą, tektų keisti Konstituciją. Tačiau kol gyvename teisinėje valstybėje ir Konstitucija nepakeista, turime laikytis konstitucinių nuostatų[4]”), ir jokia LR Konstitucija to nerašo. Štai ką ji rašo: „III skirsnis, „Visuomenė ir valstybė“, 38 straipsnis:

38 straipsnis
Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.
Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.
Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.
Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą[5]

Visus tuos, kurie mato, jog parašyta, kad šeima – tai vyro ir moters santuoka, prašome mus informuoti.

Ir kad jau taip visad mylime ir cituojame Konstituciją, primename, jog Lietuva neturi valstybinės religijos, tad tokios sąvokos kaip „abortuoto vaikelio siela“, „negimdysi – nekeliausi į dangų“, „nesituoksi – nusidėsi“, ir panašiai, mūsų, kaip ir jau citavome gerb. R. J. Dagio nuomone, Lietuvoje, teisinėje valstybėje, neturi galios.

„III skirsnis, „Visuomenė ir valstybė“, 43 straipsnis:

„Lietuvoje nėra valstybinės religijos[6]“.

p.s.Labai prašome skirti vieną minutę ir formaliai išreikšti savo nuomonę iki spalio 1 d., kad į ją atsižvelgtų LR Seimas.

Reaguokite ir persiųskite kitiems!

LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas kviečia išreikšti savo nuomonę dėl Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo. Nuomonę gali išreikšti tiek organizacijos, tiek visuomenės nariai (pavieniai žmonės).

Nors nurodytame tinklapyje primygtinai siūloma pritarti Nacionaliniam susitarimui, mes kviečiame jam nepritarti – ši galimybė taip pat yra numatyta, paspaudus tinklapyje nurodytą nuorodą.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5931&p_d=100537&p_k=1

p.p.s. Feministinis frontas (FeF) kviečia visuomenę aktyviai reaguoti ir siūlyti būdus, galinčius bent pristabdyti atvirai bandomą įdiegti diskriminacinę politiką.

feministinis.frontas@gmail.com

+37061617324


[1] Parengta  pagal http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=376067

[2] Šaltinis: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rjdagys-nacionaliniam-susitarimui-del-seimos-kairieji-nebutini.d?id=34734813

[3] „Vadinasi tie asmenys, kurie nuspręs gyventi ne santuokoje, o partnerystėje, Lietuvoje bus laikomi antrarūšiais žmonėmis? Vadinasi, Lietuvoje santuoka bus tvirtinama valstybine prievarta?” šaltinis:

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/ampavilioniene-rupestis-seima–pelekautai-naivuoliams.d?id=36464447

[4] http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rjdagys-nacionaliniam-susitarimui-del-seimos-kairieji-nebutini.d?id=34734813

[5] http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

[6] http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Žymos:

41 atsakymai to “Kodėl nacionalinis susitarimas dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo yra nepalankus?”

 1. Regina Says:

  nepritariu diskriminuojančiam daugybę žmonių projektui. Tai ir parašiau. O vardo ir pavardės neturėtų reikalauti potencialūs “raganų medžiotojai“.

 2. vikl Says:

  (panaikinkit prašau ankstesnį įrašą – sistema citavimus praleido)

  pirmiausia noriu pagirti ir pasidžiaugti šiuo pirmu bandymu argumentuotai išsakyti savo požiūrį, atskleisti savo vertybes ir noru sukurti diskusijų lauką – tai jau rimto judėjimo požymiai. Malačiai 🙂

  Antravertus, kai pradėjau detaliau nagrinėti Jūsų argumentus, šiek tiek nusivyliau… Atsiprašau, bet vėl kritikuosiu:
  1. ‘kokiais ryšiais susietas „troškimas gyventi santarvėje“ ir kažkieno noras auginti „brandžią jaunąją kartą“’ – labai vaikiškai ir nerimtai atrodo kabinėjimasis prie žodžių, – juk tai viso labo dokumento projekto preambulė (t.y. jei bus priimtas dokumentas, šio teksto neliks). Atsakant į Jūsų klausimą: sieja visuomenė, kuri siekia gyventi santarvėje ir užauginti brandžią jaunąją kartą. ‘Kokia karta brandi?’ – pagal DLKŽ brandus yra “gerai pribrendęs; grūdingas, derlingas; tarpus, riebus; subrendęs; puikiai padarytas“, tad brandumas yra ne laiko matas, o kokybės.

  2. Valstybės gyvenimas reguliuojamas pagal priimtus dokumentus, o ne pagal tai koks politikas ką mano ir kaip interpretuoja įstatymus… Jei kalba eina apie būsimą dokumentą – tai ir nagrinėkime jį toks koks jis yra. Jei nagrinėsite kiekvieno ministro interpretacijas – čia jau žurnalistika…

  3. Atsiribojus nuo visų interpretacijų ir jausmų – faktas kaip blynas: šiame dokumente nėra kažkaip susiaurinta šeimos sąvoka. Ji apibrėžta Konstitucijoje, kaip jūs viską gerai ir pacitavote.
  Kas dėl našlių, našlaičių ir t.t. – na iš tiesų yra dviprasmiškumas: iš vienos pusės lyg ir bandoma atsiriboti nuo jų, antravertus yra keletas punkų, kurie lyg ir deklaruojamas rūpinimasis jais: 1.3., 4.4.
  Asmeniškai man neaišku ar čia norima išskirti dvi grupes: normalios šeimos (kurioms viskas einasi gerai) ir nelaimingos (toms kurioms kažkas nepasisekė), ir joms formuoti atskirus pagalbos paketus, ar vistik viską bandoma sumesti į krūvą.

  4. Taip ir nesupratau, ar šis straipsnelis skirtas visuomenei (tame tarpe ir man) ar ponui R.Dagiui. Susidaro įspūdis, kad Jūs linkę diskutuoti su ministru o ne su visuomene…

  ‘moteris yra žmogus, atsakingas už savo kūną’ vs. ‘diegti priešabortinio konsultavimo sistemą bei šviesti visuomenę apie gyvybės vertę ir abortų žalą’
  Kame Jūs čia įžvelgiate prieštaravimą?
  Rūkimas kenkia sveikatai. Tai pagal Jus valstybė turėtų skatinti rūkymą, nes tik žmogus atsakingas už savo kūną…
  Abortas – kad ir už kokių filosofinių sistemų slėptumėmės yra susijęs su mirtimi. Aišq, gyvenime būna taip kad kitaip neišeina… – tačiau tai nereiškia kad valstybė turi numoti ranka ir neskatinti, jei tik yra galimybių, išvengti to… Kuom tai žeidžia Jūsų teises ir pareigas?

  Apibendrinus:
  sutinku, kad dėl našlų projekte yra neiškumų,
  įtikinot, dėl saugojimo nuo neigiamos informacijos

  bet tai viso labo sudaro kelis proventus viso teksto!
  Gal paprasčiau teikti pataisymus ir papildomus nei pasakyti “ne“ kartu ir likusiems 95%, dėl ko neprieštaraujate?
  Net VIEŠPATS nenaikina viso miesto dėl 10 teisiųjų (Pr 18, 32), o Jūs norite palikti be paramos trečdalį Lietuvos dėl kelių punktų, kurie lengvai pataisomi… Ar tai yra toliaregiškas mąstymas?

  P.S.
  ne ‘valstybė turi … sudaryti sąlygas gyventi žmoniškai’,
  o kiekvienas pilietis turi sudaryti sąlygas gyvuoti valstybei… – tai ir yra valstybės pamatas.

  • ap Says:

   1. tikriausiai sutiksite, kad tokiame oficialiame dokumente kaip įstatymo projektas, neturėtų būti įvairių ir saldžių žodelyčių, kurie taip pat leidžia atsirasti dviprasmybėms… manau, jog jų paskirtis aiški – užliūliuoti skaitytoją ir jo kritinį mąstymą, nes kviečia pareikšti savo nuomonę. tad dėl to ir kabinėjamės.

   kita vertus, o kuo blogai vaikiškumas? diskriminacija dėl amžiaus?

   2. Dagys (Rimantas Jonas Dagys – socialinės apsaugos ir darbo ministras) yra ne šiaip sau politikas, o labai rimtas šio projekto inicijuotojas. greičiausiai net pats daug ką ir sugalvojo. dokumente palyginta pareikštos idėjos su tuo, kas realiai yra sakoma tam, kad būtų aiškiau matoma praraja tarp to, kas yra deklaruojama ir to, kas yra daroma. įžeidinėti išsiskyrusius tėvus, vadinant juos bambaliais ir kitaip atvirai juos menkint, bet kartu ir kurti “šeimos koncepcijas“, yra ne tik, kad neadekvatu, bet ir, mažų mažiausiai, neetiška.
   jei dokumente rašo, jog tarsis su kitomis organizacijomis, bet čia pat, duodamas interviu, teigia, kad su niekuo jis nesitars – absoliuti dviveidystė, dar net nepriėmus dokumento!

   3. 1.4. punktas apie SISTEMOS DIEGIMĄ yra aiškus pavojaus signalas, nes, viena vertus, man asmeniškai nepatinka, kad kalbant apie žmones, yra naudojami “mechanizuojanti“ terminologija (lyg ne apie žmones), antra vertus, Dagys pastoviai pabrėžia, jog šeima – tai santuoka, ir kadangi jie DIEGS SISTEMĄ, kuri RUOŠ SANTUOKAI, automatiškai diskriminuos nenorinčiuosius tuoktis, išsiskyruosius (nes tokiu atveju – tai ne šeima), negalinčiuosius susituokti (homoseksualios poros), užkirs kelią partnerystės sutarčių įsigalėjimui (kurios aktualios ne vien homoseksualioms poroms, bet taip ir pat ir poroms, kuriuos nepriimtina santuokos institucija apskritai).

   asmeniškai manau, jog apskritai šiuo projektu norima MAŽINTI IŠLAIDAS, tai yra, susiaurinti kiek įmanoma šeimų skaičių, kurių nereikėtų remti. pasak statistikos, kas antra santuoka baigiasi skyrybomis, tad net neabejoju, jog nac susitarimo projektuotojai puikiai žino šiuos dalykus.

   4. aš matau aiškią intenciją ir toliau kriminalizuoti abortus, jei ne apskritai juos uždraust. manau, sutiksite, jog, norint nepasiklysti politikų demagogijoje, reikia mokėti žiūrėti į tolį su nemaža doze įtarumo. iš kitos pusės, siutina faktas, kad iškart kreipiamas dėmesys PRIEŠ abortus, o ne, tarkim, tiesiog skatinti lytinį švietimą, aktualizuoti ir spręsti kitas, su lytiškumu susijusias, problemas. aborto klausimas keliamas tuomet, kai jau yra nėštumas, tai kodėl ne šviesti visuomenę, kad apskritai būtų kuo mažiau nepageidaujamų nėštumų? ligų?

   tai ne “keli procentai“, o labai svarbūs dalykai, nes sudėjus neigiamus dalykus – lieki šokiruotas. valstybė su savo SISTEMOMIS siekia pajungti žmones, savo tautiečius, sau PARANKIA linkme, neatsižvelgdama į jos poreikius, būtinybes bei sveiką protą. tokios sugalvotos priemonės taikyti auką ir jos budelį, žinant, kad kas trečia moteris patiria smurtą, sudaro įspūdį, kad atvirai šaipomąsi iš visų, ko tik galima.

   žmogus, jau vien gyvendamas tam tikroje valstybėje, kuria ne vien savo, bet apskritai visos valstybės gerovę. todėl būtų labai puiku, kad ir valstybė – tiksliau tariant visokio rango valdžiūnai bent jau netrukdytų savo esamiems gyventojams gyventi. valstybė – valdžiūnai, turi ne kritikuoti, žeminti ir tyčiotis iš savo piliečių, o suteikti sąlygas sėkmingai egzistuoti, padėti spręsti problemas, o ne teigti, kad problemos – pačių problemų reikalas.

   p.s. ateity prašyčiau vengti religine tematika paremtų išsireiškimų, kadangi jie mane, kaip ateistą, stato į nemalonią padėtį: sunku kalbėti kalba,kurios nesupranti bei skirtinga argumentų kalba (mano – faktų, jūsų – religija) tikrai nėra geros diskusijos garantas.

   • vikl Says:

    “mano – faktų, jūsų – religija“ – kažin ar teisinei institucijai Jūsų “faktai“ pasirodytų įtikinami… Tarkim vyksta teismas ir prašo argumentuoti, o tamsta atsakot: “Dagys sakė…“, arba “įstatyme yra per saldus žodelis“…
    Dar neteko matyti dokumento prie kurio būtų pridėta tą dokumentą iniciavusio žmogaus visi pasisakymai ir nusikalbėjimai…
    Siūlyčiau skirti fizinį asmenį nuo juridinio dokumento…

    Blogiausia yra tai, kad čia svarstoma netgi ne įstatymas ar vyriausybės nutarimas, o viso labo NACIONALINIS SUSITARIMAS, t.y. partijų susitarimas ateityje remti šeimas. Jei jis bus priimtas, jis bus įgyvendintas geriausiu atveju po 4 metų. Ir kas žino koks socialinių reikalų ministras bus ir ar apskritai ar bus tokia ministerija…
    Čia maždaug gaunasi taip: svarstoma ar reikia statyti namą, o Jūs mistiniu būdu įvertinate ir tvirtinate kad viščiukų bus mažiau… Kaip galite tvirtinti kad “norima MAŽINTI IŠLAIDAS“, nors neaišku nei kiek pinigų, nei kam tie pinigai bus skirti… Tai tokia tamstos “faktų“ kalba…

    “mane, kaip ateistą, stato į nemalonią padėtį“ – na, tobulų nėra, tačiau nenusimink! Viskas VIEŠPATIES rankose! Ir kaip tik nuo spalio 7d. visus norinčius pažinti krikščionybę kviečiame į Alfą kursą suaugusiems J.Matulaičio parapijoje. (http://www.matulaitis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=121:alfa-kursas-suaugusiems&catid=55:sekmadienio-skelbimai)

   • ap Says:

    seimo narys – tai viešas asmuo, todėl viską jis pasako ar padaro, o ypač viešai ir dar kalbėdamas kaip viešas asmuo – seimo narys, yra aktualu. todėl mes ir pykstame, pvz, kai seimo etikos komisija, nenubaudžia neblaiviai vairavusio seimūno, nors, pagal idėją, turėtų.

    tai labai puiku, kad svarsto, tik gaila, kad vieni sau, sėdėdami viešoj diskusijoj dėl nac. susitarimo, tesvarsto, ir dar leniną cituoja. (dalis mūsų judėjimo apsilankė praeitą savaitę vykusioj seime diskusijoj).

    faktas, kad tai dar tik projektas, neatleidžia jo nuo kritikos, o ypač toks projektas, kuris vienaip ar kitaip, lies mus visus. kaip matote, daugiau negu pusė jau dabar kelia apmaudą, o tai kas toliau? kas per praktika pirma priimti, o paskui taisyti, tai geriau juk iškart taisyti, o tada jau ir bus galima priimti.

    aš netvirtinu, o pateikiu savo asmenišką nuomonę juk.

   • vikl Says:

    o kodėl Jums (ta prasme Fef) nepateikus alternatyvaus nacionalinio susitarimo projekto?
    Tada būtų galima detaliau lyginti abu projektus, surasti bendrus taškus ir skirtumus…

    “seimo narys – tai viešas asmuo“ – tai tuomet ir skyrelį reiktų pervadinti: “atviras laiškas pon. Dagiui“

    taisyti ir atmesti yra 2 skirtingi dalykai…

   • ap Says:

    yra daugybė organizacijų, partijų ir panašiai, kurios mielai pagelbės projektuotojams, jei tik šie panorės.

    o ką kaip vadinti tai jau palikite privilegiją mums.

 3. Blogorama.lt Says:

  FeFliautojų atliktų teksto analizų analizė:

  Cituoju: „Pabaigai drįstume priminti ponui ministrui, jog šeima nėra lygu santuoka…“

  O dabar, brangiosios apsifefliavusios ir apsiemansipavusios tolerastikutės įsijunkite Lietuvių Kalbos Žodyną http://www.lkz.lt/startas.htm ir prasiplaukite savo smegenėles:

  sántuoka sf. (1) Š, NdŽ, DŽ; Rtr, Vd savanoriška vyro ir moters sąjunga, sukurianti šeimą, vedybos: Civilinė sántuoka DŽ1. Sántuoka iš abipusiško palinkimo BŽ515. Faktinė santuoka rš. Monogaminė santuoka rš. Svarbiausias dorovinis santuokos pagrindas yra meilė rš. Sántuokoje gimęs BŽ155. Santuokos įregistravimas yra neginčijamas santuokos buvimo įrodymas rš. Fiktyvi santuoka gali būti pripažinta negaliojančia, kai ji įregistruota, neketinant sukurti šeimos rš. Teismas santuoką nutraukė rš. | Miško paukščių santuokos žaidimai rš.

  Žodžiu, jūs neįgalios ne tik kaip teisininkės, bet netgi kaip teksto analizatorės vertos tik nuoširdžios užuojautos… todėl jūsų analizų analizę ties tuo ir baigsiu, neskaudindamas jūsų savo įžeidžiais baksnojimais į jūsų išvedžiojimų logines klaidas (kurios atleidžiamos moterims, kaip savaime suprantamas dalykas < turėjau tą paaiškinti, nes nežinau, ar jūs save laikote moterimis ar kažkuo kitu).

  Šiaip jau, vietoj analizavimo, jums verčiau reiktų eiti ir pasianalinti su Rudomanskiu – nes niekuo iš esmės nesiskiriant – tas pats šū…analizas, tik kitoj rankoj.

  • ap Says:

   šeimai apibūdinti pasitelkiate žodyną? nesupykite, bet tai apgailėtina. žodžio apgailėtinas reikšmė: “apgailėtin|as, ~a (1)
   keliantis gailestį ar apgailestavimą: ~a klaida”

   jūsų supratimu, šeima atsiranda vos tik pasirašai dokumentą? oho, koks kritinis mąstymas!

   pateikiu asmeniškai jums elementarių dalykų paaiškinimą:

   žodyno pateiktas paaiškinimas tėra tik vienas iš variantų, analogiškai kaip ir sąlyga jai atsirasti (meilė) tėra irgi tik variantas, kadangi galbūt girdėjote apie santuokas pvz iš išskaičiavimo? ir joks meilės nebuvimas netrukdo joms rastis. pagalvokite ir apie kas antrą išsiskyrusią santuoką – tai, ką ir šeimų jau nebėra?

   šiaip palinkėčiau nusileisti nuo savo ego olimpo ir liautis bandyti įžeidinėti pašnekovus, kadangi pasirodote tik piktas piktukas, kas nelabai rimtai atrodo:)))))

   • Blogorama.lt Says:

    1 – žodyną pasitelkiu apibūdinti ne „šeimai“, o „santuokai“ – kadangi fefės prisikabino prie formuluotės konstitucijoje ir

    2 – žodžiai turi reikšmę, ar ne? Ir ta jų reikšmė yra fiksuojama įvairiais būdais – žodynais, įstatymais, SNIP’ais, standartais, žodiniu tarpusavio susitarimu bei kitaip. Konstitucijoje yra pateikta šeimos sąvoka, kad visiems būtų aišku, kas Lietuvos valstybės manymu per daiktas yra šeima: „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. … Santuoka (pasiskaitote žodyne, ką reiškia žodis „santuoka“, jeigu pamiršote arba neteko su sidurti) sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.“

    Patinka jums, nepatinka, tačiau pagal LR konstituciją – šeima yra vyras ir moteris susituokę laisvu sutarimu.

    Taip, teisiškai tai reiškia, kad nėra santuokos – nėra ir šeimos.
    Taip, čia visiškai nieko nėra kalbama apie meilę ir kitas moralines – etines kategorijas.

    O jeigu santuoka sudaroma iš išskaičiavimo – teisiškai tai reiškia, kad ji sudaryta „ne laisva valia“ ir juridiškai įrodžius tą išskaičiavimą, teismas tokią santuoką panaikintų kaip fiktyvią.

    Jeigu jums nepatinka tokia konstitucija – pasikeiskite, kas gi trukdo? Įsirašysite, kad šeima tai bet kokie santykiai, tarp bet kokios lyties, amžiaus, skaičiaus ir biologinės rūšies individų, vienijamų bendrų demokratinių vertybių… ar kokį kitą blūdą, pagal savo poreikius.

    O jeigu pereiti nuo juridinės kalbos prie „mano supratimo“, tai mano supratimas, jums tolerastams būtų dar baisesnis negu mūsų liberastinė konstitucija:
    Šeima – tai vaikas (vaikai), jo (jų) motina bei tėvas ir seneliai, gyvenantys bendrai, kaip vienas ūkinis vienetas.

    Be kažkurio iš šių elementų šeima yra nepilna.

    Pakartosiu, čia mano supratimu ir remiantis mano gyvenimo patirtimi.

    O dėl išvedžiojimų apie meilę, dokumentus, pasirašymus ir t.t. Tai kaip pastebėjo protingi žmonės, tam kad du pradėję kartu gyventi individai taptų šeima – paprastai prireikia keliasdešimt bendro gyvenimo metų. Per tiek laiko du kadaise skirtingi žmonės pradeda gyventi bendrą gyvenimą.

    Didelė dalis porų nugyvena oficialioje santuokoje iki mirties, bet taip ir netampa šeima. Ir skiriasi žmonės todėl, kad jie niekada šeima nebuvo ir net nesiruošė ja būti.

    Taip elgiasi tiek neseniai susituokę, tiek kažkokių krizių susilaukusios poros, tiek ir seniai – kai tik nebelieka išorinių aplinkybių laikančių juos kartu – išeina kiekvienas savo keliais.

    Oficialus popierius šiaip jau reikalingas ne šeimai, o valstybei, kad ji žinotų su kuo turi reikalą – su žmonėmis norinčiais būti šeima ar šiaip, atsitiktiniais susimetėliais. Ir tiek. Nes net durniui aišku, kad nesusituokusios poros išsilaksto daug dažniau negu susituokusios – imkit bet kokią statistiką. Kodėl valstybė tūri rūpintis, globoti, investuoti į tuos savo piliečius, kurie jai po savo sanguliavimo nepaliks nieko – tik problemas?

    Taip siaubas, baisu, košmaras – šeimyninis gyvenimas mažina bendrą vartojimą, riboja hedonistinius polinkius ir palaiko tam tikrą dorovės lygį.

    Taip, šeimos, netinkamos liberaliajam kapitalizmui vystytis – nes jos neatiduoda savo vaikų į sistemos rankas kaip žmogiškojo kapitalo – biomasės, reikalingos sistemai funkcionuoti.

    Vietoj to, šeimose vaikui į sąmonę įdiegiama tos šeimos programa – rūpintis šeimos nariais, pratęsti savo giminę, kurti savo gyvenimą pagal tam tikrą šeimoje naudojamą modelį („laisvė – tai suvokta būtinybė“), atmetant aplinkos reikalavimus standartizuotis ir tapti žmogišku faršu, kuriame visi tiek individualūs, kad tas iškreiptas išorinis individualumas sunaikina bet kokią tapatybę …

    Bet mes juk čia ne apie globalius reikalus kalbam, o apie mūsų valstybėlėje galiojančią OFICIALIĄJĄ šeimos sąvoką.

    Tai įtai, būtent jūs, tolerastai bei tolerastikutės, trokštate ir reikalaujate, kad šeima oficialiai būtų laikomi bet kas, turintis popieriuką, kuriame parašyta, štai šitie ar šitos nori save vadinti šeima ir todėl jie ir yra šeima… O tuo tarpu pilstote apie tai, kad ne popierius žmones padaro šeima…

    Tipiškas savo tikslo siekimas, naudojantis atvirkštine argumentacija. Senas ir pigus psichologinis triukas, kurio dažnai nepastebi net tie, kurie jį ir naudoja.

    Labanaktis, brangiosios fefės, pasistengsiu daugiau nebegadinti jums nuotaikos savo išvedžiojimais, tačiau jeigu vėl bandysite nusišnėkėti, bijau, kad nesusiturėsiu…

   • vikl Says:

    ačiū Blogorama.lt 🙂
    štai kaip atrodo gyvo žmogaus iš širdies kylantis komentaras, paremtas gyvenimo patirtimi, o ne išskaitytas iš knygučių…
    Sėkmės Jums!

   • ap Says:

    straipsny kalbama apie šeimos apibrėžimą, todėl jūs ir copypastinote, ką reiškia santuoka, mat. ir pagal jus santuoka = šeima, o šeima – tai santuoka, tai ką dar čia komentuot?

    taip, jei santuoka yra – problemų nėra, įdomu, tik kokios problemos ten mat nesusituokus?

    apskirtai tai jo santuoka – visų problemų sprendimų būdas, eureka!!!

    o kaip valstybei patogiau, be abejo, bet matot, kai gyveni, tai gyveni sau (ir viskas, kas įeina į “sau“), o ne valstybei, nes jei gyvent dėl valstybės, tai gal tegul valstybė už mane gyvena?

    vat ir tamsta naudojate “šeimos“ sąvoką, o ne santuokos. kaip kas užauga ir gyvena, priklauso nuo daugybės faktorių ir santuokos statusas mažiausias iš jų.

    jeigu aš išteku už vyro dėl pinigų – tai aš darau savo valia, tad joks teismas neįrodys, kad buvo ne taip, nebent sulįstų man galvon, o jūsų žodynas rašo apie meilę.bet čia šiaip.

    dorovės lygį, kad ir kas tai bebūtų, palaiko ne įvairūs statusai ir panašiai, o patys žmonės. matykite esmę, o ne džiūgaukite dėl savo paties susigalvotų epitetų.

    kaip suprantu, jums tiktų bet koks dokumentas, kuriame būtų šventoji dvejybė – santuoka ir šeima, pasirašytumėt užsimerkęs…

    ir žinokit, labiausiai čia nervinatės jūs, nes asmeniškai aš begyvendama šalyje, kur gerai gyvena tik spec. luomas ir kur tegyvuoja nepagarba kitam, deja, įgaunu imunitetą atvirai besidemonstruojantiems įžeidinėtojams ir, žinoma, labai dėl to bedžiaugiantiems. prašyčiau negrasinti savo erelio įžvalga, ar dar kuo – pasilaikykite tai savo šeimai.

    gero vakaro.

   • ap Says:

    o žodžių prasmė priklauso nuo konteksto, tai yra, kaip ir kas juos vartoja, kitaip tariant, nuo susitarimo. todėl mes ir ginčijamės, nes man šeima – tai su santuoka nieko bendra neturintis reikalas, o jums – būtiniausia sąlyga.

  • o taip Says:

   Po žodžių “O dabar, brangiosios apsifefliavusios ir apsiemansipavusios toler….“, skaityti toliau tirkai neverta ir juolab ginčytis ar diskutuoti, nes akivaizdu, kad ponas (?) turbūt iš viso sunkiai suvokia ginčo/diskusijos sąvoką…

 4. ilgius Says:

  respektas FeF

 5. vikl Says:

  keletas pastebėjimų perskaičius Atgimimą (vis tiek tas pats Fef’as):
  Akivaizdu kad visa tai yra viso labo politika… kairieji balsuos prieš dėl to kad tai dešiniųjų parengtas projektas. dešinieji neatsižvelgs į pastabas, nes tai yra kairiųjų… Vaikų darželis… o neformalios organizacijos tampa šio cirko sirgaliais…

  Susidaro įspūdis, kad kritika turi vieną bendrą šaltinį, kurį visi kritikuotojai perpasakoja tomis pačiomis frazėmis. “Jeigu įstatyme „už borto išmetami“ vieniši tėvai“ – negi nei vienam kritikuotojui nekilo mintis kad kritikuojamas ne įstatymas, o SUSITARIMAS; ir kodėl visi kritikuotojai vienodai mano, kad “krizę patiriančioms šeimoms“ tai nėra kalba apie skyrybas (juk didžiausia krizė ir yra skyrybos) ar “tėvų globos netekusių vaikų“ čia neįeina išsiskyrusios šeimos.
  “Negi tie vaikai, kurie auga pilnoje šeimoje, yra vertingesni nei tie, kurie gyvena su viena mama“ – viens prie vieno sakinys skaitytas jau kone 10 tinklapių… ir kaip jūs sugebate taip identiškai formuluoti sakinius? Na pvz. mokslą valstybė irgi nevienodai remia (pvz. astronomijos remia labai silpnai), bet tai vyksta dėl lėšų trūkumo, o ne dėl diskriminacijos. Valstybė visada turi ribotus išteklius, kuriuos reikia kažkaip paskirstyti. Ir visada bus gaunančių paramą ir tų kuriems jos neužteko…
  “Jos bijos netekti žadamų lengvatų“ – tarsi gyvenama dėl lengvatų…
  “bijos vaikus pasmerkti pasityčiojimams“ – šiaip jau didžiausia agresija atsiranda pas vaikus būtent po skyrybų… netikit? paklauskit mokytojų.

  Šiaip patiko M.Ališauskienės pasisakymas – jaučiasi kad tikras…

  ir dar: “Marijampolės apskrities moters veiklos centras, Marijampolės apskrities Moterų namai- Krizių centras, …, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras“ – nu tai išrašius visus kairios pakraipos provincijos skyrius dar daugiau organizacijų gausis! Kitas klausimas kiek tos organizacijos turi palaikymo visuomenėje… Tad skaičuoti vertėtų ne organizacijų skaičių, o jas remiančią visuomenės dalį.

  • ap Says:

   ne lėšų trūkumas, o prioritetų klausimas viską lemia.

   ““Jos bijos netekti žadamų lengvatų” – tarsi gyvenama dėl lengvatų…“ negyvenama dėl lengvatų, bet paprastai žmonės planuojasi tiek išlaidas, tiek pajamas, o išlaikyti vaikus labai daug kainuoja, ne vien moralinių pastangų, fizinių, bet ir pinigų:)))

   dėl įtakos, tai ir kaliniai nėra mėgstamas visuomenės “luomas“, bet dėl jo juk jų nemariname badu. nepjaustome. nekankinam.

   visuomenė nemėgsta įvairių tautybių žmonių – bet juk neskatiname rasizmo, neliepiam emigruot.

   žinoma, taip, labai nepopuliaru Lietuvoje remti ir žmogaus teises…
   nemėgstam protingų žmonių, bet ką darysi….

   • vikl Says:

    “prioritetų klausimas viską lemia“ – na šiaip jau prioritetas gali būti tik vienas, kitaip tai jau gaunasi kažkoks subset’as 🙂 Jei į prioritetą sudėsi viską, tai gausi nieko 🙂

    “nemariname badu. nepjaustome. nekankinam“ – a tai prašvieskit man atmintį, kiek feminisčių Lietuvėlėje numarintos badu, supjaustytos ir nukankintos? Persūdėt truputuką… wa krikščionių kankinių tai tikrai turėjome…

    “visuomenė nemėgsta įvairių tautybių žmonių – bet juk neskatiname rasizmo, neliepiam emigruot.“ – čia apie ką?

    “žinoma, taip, labai nepopuliaru Lietuvoje remti ir žmogaus teises…“ – kodėl manot kad žmogaus teisės yra šventa karvė?
    Gal dėl tos priežasties vakarai ir nesupranta rytų? Ar tik ne prisidengus “žmogaus teisėmis“ buvo nukariautas Irakas, Afganistanas, Čečėnija ir t.t. Ar žmogaus teisės nėra tapusios kapitalizmo įkaitėmis, kai demokratijos pagrindui – laisvai rinkai reikalingi “laisvi“ pirkėjai laisvai išperkantys visą sh.
    Geras pvz. yra su maistu europos sąjungoje ar amerikoje. Na raskite man parduotuvėje sveiką, ta prasme be konservantų, be chemikalų, be švitinimo, be skonio stipriklių ir t.t. Nėra! Kodėl? Todėl kad ES labai prižiūri žmogaus teises rinktis tarp E954 ir E952.
    Bet ar nebūtų geriau, kad įsikištų valstybė ir apribotų tas teises taip, kad galėčiau nusipirkti normalių (sveikų) produktų? (Alegorijas tikiuosi suprantat…)

    “nemėgstam protingų žmonių“ – pirmiausia reikia apibrėžti kas yra protingas… pvz. Šv.Paulius sako:
    “jei turėčiau pranašystės dovaną
    ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą;
    jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti,
    tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas“(1 kor 13, 2)

   • ap Says:

    prioritetų klausimas: ar svarbiau astronomija ar chemija pvz. pagal tai, kas svarbiau, tam pinigų ir duoda. analogiškai ir su visu kuo.

    gal kiek klaidingai suformulavau. sakydama nemėgstam protingų žmonių ir kalinių, nekankinam ir panašiai turėjau galvoj apskritai visuomenę ir joje vyraujančias nuotaikas.

   • vikl Says:

    “turėjau galvoj apskritai visuomenę ir joje vyraujančias nuotaikas“ – o tai ką visuomenė Lietuvėlėje labai nukankinta?
    Man atrodo problema yra tame kad Jūs nesuvokiate kas yra nelaisvė, todėl bet koks priekaištavimas ar kritika Jums jau prilygsta žmogaus teisių pažeidimui…
    O kritikos Jūs sulauksite vien dėl to kad užimate žvirblio mokinančio dramblį poziciją. Štai moteris, užauginusi vaikus, išlaikiusi šeimą, pasidalina savo patirtimi, Jūs sakot: žinot, jūs blogai suprantat šeimą… Būtų juokinga jei nebūtų graudu… Užtai ir gaunate tiek aštrių ir negražių žodžių…
    Na o kadangi esu “protauti nesugebantis“ šiame bloge, tai kaip nepakaltinamas dar parašysiu: kovoti dėl to kas jau yra iškovota tautos vienybe ir krauju ir įtvirtinta konstitucijoje, įstatymuose, kai niekas už žodį netremia į Sibirą ar neuždaro į psikuškę yra šiek tiek vaikiška… Didžiosios Jūsų deivės kovojo tuo metu, kai iš tiesų nebuvo moterų teisių, nebuvo lygybės principo ir t.t. todėl jų kovos ir buvo prasmingos. Būti ES politikos įrankiais, argi čia kova verta gyvenimo?

 6. Laura Says:

  Šeima yra emociniai, socialiniai, o ne juridiniai santykiai. Tai ir skiria santuoką nuo šeimos. Emociniai santykiai juk galimi ir tarp homoseksualių žmonių ar tarp vaiko ir vieno iš tėvų, ar ne? Kam dar sunku skirti santuoką nuo šeimos, siūlau paskaityti: http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/article.php?id=11902384

  • vikl Says:

   (perskaičius delfi)
   Tai gal ir yra problema kad šeima yra tapusi tik emociniais santykiais… O kadangi emocija, kaip žinia, laikinas dalykas tai ir šeimos kuriamos vidutiniškai 5 metams…

   “nesusituokusių porų diskriminacija“ –
   Tai jei tvirtinate, kad santuoka viso labo juridiniai santykiai, tai kame problemos nesusituokusiems įsiteisinti, t.y. susituokti? Antravertus nelabai išsivaizduoju, kaip valstybei be juridinių dokumentų atskirti, kas gyvena šeimoje, kas susimetę, o kas kaimynų vaiką daboja…

   “mes jau negyvename tradicinėje visuomenėje, todėl tokia samprata … yra tikra atgyvena“ – būtų labai viskas teisinga, jei būtų kalbama apie bulvių maišus… Vadinkite tai kaip norite, tačiau padirbėkite mokykloje ir problemą išvysite akivaizdžią: dabar apie pusę vaikų gyveną be vieno iš tėvų arba apskritai su seneliais. Viskas būtų ok, tačiau vaikai labai sunkiai pergyvena skyrybas. (ir kalba eina ne apie 5 o apie 11 ar 12-tokus) Tai pasireiškia nesimokymu, nėjimu į mokyklą, abejingumu, emociniu nestabilumu, agresyvumu, narkotikų pabandymu ir t.t. Aišq galite sakyti, kas mums iš to, svarbiausia ginti žmogaus teisės, o kad mūsų vaikai susiknisa gyvenimą pačioje jaunystėje – kam tai rūpi… Juk svarbiausia gyventi moderniai…

   “Tai yra neišvengiama“ – krikščionis, skirtingai nuo ateisto, tiki žmogaus galimybe keistis į gerą. Tad valstybės bandymas keisti “neišvengiamumą“ yra šventas reikalas.

 7. Laisvo oro direktorė Says:

  vikl,
  kodėl pora turi užsiimti kažkokiais nesąmoningais ritualais, kad būtų “įteisinta“? Jeigu jau reikia, kad kunigėlis šluotele mosuotų virš galvos, kad pasijaustum šeima, tai tokia šeima mažai verta. Ir nafig valstybei reikia visus surūšiuoti ir atskirti? Parama turėtų būti skiriama pagal turtinę padėtį, o ne pagal santuokinę padėtį.
  Nustokite pagaliau grąžyti rankas dėl vargšų vaikelių. Švedijoje ~60% vaikų gimsta ne santuokoje, Lietuvoje – tik 30%, bet kažkodėl Lietuva pirmauja savižudybių skaičiumi, ne Švedija. Ir tikrai ne dėl kažkokio popiergalio, o todėl, kad dauguma vaikų, nesvarbu, su kuo jie(-os) gyvena – tėvu, motina, seneliu, bobute ar šventu Petru – augina vien tik motinos arba auklės. Tėvo jie neturi, net jei jis įrašytas gimimo liudijime, santuokos liudijime ir išsidrėbęs gretimam kambary ant sofos. Vaikai patiria visas išvardintas problemas dėl patyčių, kurioms Lietuvoje nėra jokios prevencijos. Vaikai jaučia kompleksus dėl savo vienišų motinų ne dėl to, kad tai kažkaip dievulio į smegeninę įkrėsta, o dėl to, kad vieniša motina – baisi gėda, nes taip visos davatkos nusprendė. Jeigu kiekvienam žingsny nebūtų skanduojama apie “šeimos krizę“, garantuoju, niekas tos krizės nejaustų, o mažiausiai – vaikai.
  Ir turiu nuliūdinti, bet pokalbiai su įsivaizduojamu draugu danguje tikėjimo žmonių gerumu niekaip neįtakoja.

  • vikl Says:

   Man džiugu kad santuoka automatiškai siejate su santuokos sakramentu. Vadinasi neviskas prarasta :), o aš jau iki civilinės santuokos buvau nusižeminęs…

   “Parama turėtų būti skiriama pagal turtinę padėtį“ – o! teisingai! darom socializmą! “nafig“ čia dirbti, valstybė privalo duoti pinigų ir visi bus laimingi… ir kam čia rūpi ar neturi pinigų dėl to kad tingi dirbti ar dėl to kad reik šeimą išlaikyti… na aš socializma dar pamenu… – kažkaip nepatiko…

   “Švedijoje ~60% vaikų gimsta ne santuokoje“ – iškalbingai tie skaičiai atsispindi jaunimo išsimokslinime. Jei pažvelgtumėte, išsilavinimo lygis Europoje krenta ir tai puikiai koreliuoja su santuokos byrejimu… Jei taip ir toliau, po kokių 5 metų išsilavinimas susilygins su trečiųjų pasaulio šalių, o į pirmą vietą išsiverš kinija bei indija. Beja, pagal vieno amerikono žodžius, kuris vedė seminarą praeitą savaite, amerikoje daugelį vaikų augina seneliai, nes motinos arba per jaunos juos auginti, arba narkomanės, arba dirba 24×7. ir dar Klintono laikais buvo priimta programa remti jaunas santuokas (ir būtent santuokas).

   “motina – baisi gėda“ – brangioji, padirbėk su vaikais ir nusileisi ant žemės… ir nerašinėsi pabodusių stereotipų…

   “Ir turiu nuliūdinti, bet pokalbiai su įsivaizduojamu draugu danguje tikėjimo žmonių gerumu niekaip neįtakoja“ – čia apie ką? lyg ir psichinių ligonių temos neliečiau…

   Vakar per Pasaulio panoramą buvo interviu su Europos tarybos generalinio sekretoriaus pavaduotoja. Be kitako minėjo kad “galvoja kaip fiksuoti vaikų pėdsaką internete“. Bet tai juk yra iš esmės apsauga nuo neigiamos informacijos! Tai kaip čia išeina: jei tai pasiūlo dešinieji šaukiama apie žmogaus teisių pažeidimą, kai tai vykdo Europos taryba – visi ploja bravo?

 8. Laura Says:

  “Tai gal ir yra problema kad šeima yra tapusi tik emociniais santykiais…“ – vikl, o tau atrodo, kad jie turėtų būti tik turtiniai ir juridiniai? Rašant emociniai santykiai, turėta galvoje tas pats prisirišimas, įsipareigojimas, galų gale – artimas bendravimas, kas galima ir be santuokos, ką daro heteroseksualios ir homoseksualios, santuokoje ar tiesiog kartu gyvenančios ŠEIMOS, taip pat vienišų tėvų su vaikais šeimos. Beje, patys “tradicinės“ šeimos gynėjai aiškina, kad tradicinėse šeimose kaip tik trūksta tų emocinių santykių.
  Apskritai labai kvailas tas skirstymas į valstybės patvirtintas (sutuoktas) šeimas ir atseit ne šeimas. Žmonės gyvena čia ir dabar, o valstybė – kažkur viduramžiuose, kartu su bažnyčia. Žmonėms iš valstybės reikia pagalbos, o ne moralų.

 9. vikl Says:

  “jie turėtų būti tik turtiniai ir juridiniai?“ – na man jie atrodo turėtų būti sakramentiniai… Bet nesvarbu… šį atvejį palikim kitiems portalams 🙂

  Aš tik niekaip nesuprantu kuom blogai yra civilinė santuoka? Kai įsigiji automobilį, tai kažkaip niekas nepurkštauja kad reikia jį įregistruoti, kai persikeli gyvent į Vilnių – turi prisiregistruoti, bent tam kad būtų aišku kiek valstybei priskaičiuot iš tavęs mokesčių, tai natūralu, kai pakeiti savo statusą, reikia informuoti valstybę jei nori gauti tą statusą atitinkančias lengvatas, pagalbą ir t.t.

  Čia labai eskaluojate tą vienišų motinų temą… Bet kaip yra saugiau, gyvent susimetus o po to išsiskyrus nieko neturėti, ar įteisinti kaip santuoką ir po to išsiskyrus valstybė garantuos tau puse užgyvento turto, abonimentus, pašalpas ir t.t. Ir vien tik dėl to kad tingima nueiti iki metrikaciją ir susirašyt… Kur čia įžvelgiate žmogaus teisių pažeidimą?

  “valstybės patvirtintas (sutuoktas) šeimas ir atseit ne šeimas“ – o tai ką siūlote? Kaip valstybei atskirti kam reikia paramos o kam ne? Ar kaip siūlo LOD viską sumesti į krūvą: ir pijokus, ir invalidus, ir motinas…?
  Asmeniškai nenorėčiau kad už mano pinigus būtų remiami pijokai…

  “Žmonėms iš valstybės reikia pagalbos“ – valstybė nėra pinigų šaltinis…
  Ji gali padėti tiek, kiek padės valstybei jos piliečiai. Ir kad ir kokia turtinga būtų valstybė tikrai visiems pinigų neužteks ir visada teks kažkaip skirstyti kam duoti o kam ne… Tad verčiau kalbėti apie to skirstymo kriterijus, o ne tai kokia valstybė bloga kad visiems neduoda…

  “valstybė – kažkur viduramžiuose, kartu su bažnyčia“ – na kad bažnyčia dėl visko kalta tai jau supratau… Čia maždaug jei nežinau kas prie ko, tada kalta bažnyčia… Tik prašau pagrįsti teiginį, kad valstybė viduramžiuose. Nes mano karta ir aš asmeniškai kovojome už modernią ir laisvą Lietuvą… Gal galite pateikti viduramžių valstybės pagrindinius požymius?

 10. Laisvo oro direktorė Says:

  “Man džiugu kad santuoka automatiškai siejate su santuokos sakramentu.“
  Asmeniškai man santuoka asocijuojasi su įteisinta moterų vergija, tačiau žino, kaip masto šventeivos.

  “š jau iki civilinės santuokos buvau nusižeminęs…“
  Nieko naujo, šventeivos visada griebiasi to tikėjimo, kuris pateisina jų neapykantą įvairioms marginalizuotoms grupėms. Žmogui, kuri(s) iš tikrųjų laikytųsi savo tikėjimo principų, tikra ir vertinga būtų tik bažnytinė santuoka, bet kai pagrindinis tikėjimas yra moterų išnaudojimas, tiks bet kokia, svarbu, kad moterys liktų po padu paspaustos.

  “na aš socializma dar pamenu… – kažkaip nepatiko…“
  Man teko patirti tik komunizmo diktatūrą, tai negaliu iš asmeninės patirties apie socializmą kalbėti, bet šalyse, kuriose jį stengiamasi įgyvendinti, žmonių gyvenimas nuo to tik gerėja.

  “iškalbingai tie skaičiai atsispindi jaunimo išsimokslinime. Jei pažvelgtumėte, išsilavinimo lygis Europoje krenta ir tai puikiai koreliuoja su santuokos byrejimu…“
  Labai iškalbingai, nes Skandinavijos šalys, o ypač dažnai Švedija, pirmauja visuose rodikliuose, tiek pragyvenimo, tiek išsilavinimo, tiek vaikų psichologinės gerovės. O štai šalyse, kur davatkos prie valdžios prileidžiamos ir bando visą tautą kontroliuoti, tiek išsilavinimas, tiek gyvenimo gerovė prastėja.

  “Beja, pagal vieno amerikono žodžius, kuris vedė seminarą praeitą savaite, amerikoje daugelį vaikų augina seneliai, nes motinos arba per jaunos juos auginti, arba narkomanės, arba dirba 24×7.“
  Todėl, kad jie gyvena kapitalizmo rojuje su minimaliomis socialinėmis garantijomis – būtent taip, kaip jums ir norėtųsi. Kadangi nei motinos, nei tėvai negauna absoliučiai jokių valstybės garantuojamų vaiko auginimo atostogų, yra priverstos(-i) netgi kūdikius palikti auginti svetimiems žmonėms.

  “brangioji, padirbėk su vaikais ir nusileisi ant žemės… ir nerašinėsi pabodusių stereotipų…“
  Saldainiuk, tu tik čia tik vienas vien stereotipais rašai.

  “ia apie ką? lyg ir psichinių ligonių temos neliečiau…“
  Tai kad vos ne kiekvienam poste cituoji savo įsivaizduojamo draugo danguje posakius.

  “Tai kaip čia išeina: jei tai pasiūlo dešinieji šaukiama apie žmogaus teisių pažeidimą, kai tai vykdo Europos taryba – visi ploja bravo?“
  Nesu įsigilinusi į šį klausimą, bet turiu įtarimą, kad neprašausiu su savo hipoteze. Spėju, kad Europos taryba iš tiesų siūlo apsaugoti vaikus nuo žalingos informacijos, o ne šiaip bando jiems(-oms) smegenis išplauti.

  “Aš tik niekaip nesuprantu kuom blogai yra civilinė santuoka? Kai įsigiji automobilį, tai kažkaip niekas nepurkštauja kad reikia jį įregistruoti“
  Logiška, nusipirkai tačkę – registruokis, nusipirkai tarnaitę – irgi registruokis. Tokie argumentai puikiai parodo tikrąją santuokos vertę – maždaug tiek, kiek automobilis. Įtariu, daužtas, papuvęs ir kokių 20 metų senumo.

  “Bet kaip yra saugiau, gyvent susimetus o po to išsiskyrus nieko neturėti, ar įteisinti kaip santuoką ir po to išsiskyrus valstybė garantuos tau puse užgyvento turto, abonimentus, pašalpas ir t.t.“
  Abonimentus:D Čia kai telefonų knygą kas nors padovanoja? Lygiai taip pat gali nieko neturi po santuokos, moterys nuo skyrybų visada nukenčia finansiškai, nekalbant, kad jų buitinės vergovės niekas niekaip neatlygina nei santuokos metu, nei po jos. Išlaikymas ir pašalpos turi būti skiriamie tiems(-oms), kam to reikia, o ne tiems(-oms) kurie įsigijo popiergalį. Va čia ir yra toji diskriminacija. Ir tikrai santuoka yra neįkainojama vertybė, jei ženijamasi tik dėl turto ar pašalpų. Ir kaip gali nenorėti šito dieviško pašalpos sakramento?

  “Ir vien tik dėl to kad tingima nueiti iki metrikaciją ir susirašyt… Kur čia įžvelgiate žmogaus teisių pažeidimą?“
  Priežasčių gali būti daug ir nebūtinai dėl to, kad tingima. Žmogaus teisių pažeidimas yra tame, kad žmonėms paliekamas tik vienas pasirinkimas, nori jie(-os) to ar ne, o iš kai kurių ir tas vienintelis atimamas. Labai daug gėjų, lesbiečių, biseksual(i)ų netingėtų nueiti susirašyti, bet negali to padaryti.

  “Ar kaip siūlo LOD viską sumesti į krūvą: ir pijokus, ir invalidus, ir motinas…?“
  Kaip sekasi skaityti tarp eilučių? Matau, neblogai. Aš siūlau remti tuos(-as), kuriems(-ios) tos paramos labiausiai reikia, ar tai būtų neįgalieji(-osios) ir/ar vienišos motinos, ar šiaip skurstantys(-čios) -monės. Ir alkoholikai(-ės) neturėtų būti išmetami į šiukšlyną.

  “Asmeniškai nenorėčiau kad už mano pinigus būtų remiami pijokai…“
  Aš asmeniškai nenoriu, kad už mano pinigus būtų remiamas pedofilų klanas, o deja…

  “Tad verčiau kalbėti apie to skirstymo kriterijus, o ne tai kokia valstybė bloga kad visiems neduoda…“
  Ir pirmutinis kriterijus turėtų būti žmogaus finansinė padėtis, o ne davatkų nustatyti kriterijai.

  “Čia maždaug jei nežinau kas prie ko, tada kalta bažnyčia…“
  Kad niekas taip niekur nerašė. Kalbama apie skirtumą tarp santuokos ir šeimos ir šiuo klausimu bažnyčia tikrai daro didelę įtaką, skatindama diskriminaciją ir bandydama įpiršti religinius aspektus sekuliariems klausimams.

 11. vikl Says:

  žinai, LOD, atsiprašau, bet geriau mokykloje nedirbk…

  paskaičiau vakar ta LOD blogą
  ir daugiau diskutuoti su jumis noro neturiu…

  ačiū visiems už žodį, kritiką, sugaištą laiką,
  te VIEŠPATS jums atlygins…

  SuDiev

 12. Laura Says:

  1. ““valstybės patvirtintas (sutuoktas) šeimas ir atseit ne šeimas” – o tai ką siūlote? Kaip valstybei atskirti kam reikia paramos o kam ne?“

  Jau ne viename komentare rašyta, kad parama turi būti skiriama tiems, kam to labiausiai reikia, čia nebėra ko diskutuoti. Nebent galima pridurti, kad teisingesnis būtų progresinių mokesčių modelis, ko dauguma Lietuvos žmonių nori jau nuo Nepriklausomybės atgavimo pradžios, bet į tai politikai iki šiol nesugebėjo atsižvelgti. Grįžtant prie šeimos sąvokos, tai valdininkų tikslas neturėtų būti skelbti normas, kaip turi atrodyti šeima; jie turėtų pasižiūrėti į tai, kaip iš tikro visuomenė gyvena (t.y. ir be popiergalio kartu gyvenančios hetero ir homo poros, etc. laiko save šeima), o ne pirštu grūmoti tiems, kurie nesusituokė ar pan. Vienas paprastas pavyzdys: pora gyveno kartu nesusituokę, bet nusprendė susituokti (šiuo atveju net nesvarbu kodėl, dėl religinių įsitikinimų, bobučių ar giminių ar valstybės spaudimo ar dar tik numanomų patyčių vaikams mokykloje). Kai susituokė, pareiškė, kad NIEKAS po vestuvių NEPASIKEITĖ. Kaip jie buvo šeima iki vestuvių, taip ir liko. Tai vikl, negi jie nebuvo šeima iki santuokos?

  2. Tai kad bažnyčia viduramžiuose, kaip suprantu, ir pats nesiginčijate. Kodėl valstybė viduramžiuose? Nagi todėl, kad vadovaujasi bažnyčios taisyklėmis. Tik keletas priežasčių, kodėl valstybė viduriniuose amžiuose: Nepagarba vienišoms motinoms (šiuo atveju ne vien valstybinių šeimos koncepcijų kūrėjų, bet ir tam tikros visuomenės dalies, pvz., tikras atvejis, kai jauna ištekėjusi moteris, turinti mergautinę pavardę, mamos lydima atvažiavo į gimdymo namus, davatkiškai nusiteikęs personalas pradėjo ją moralizuoti. Personalo nuomonė apie ją pasikeitė, kai atvažiavo jos vyras. Suprask, be vyro esi niekas.), noras uždrausti abortus, homoseksualių, biseksualių, transseksualių žmonių pati įvairiausia diskriminacija.

 13. tikras lietuvis Says:

  Jau šio tinklapio pavadinimas – feministinis … – rodo, kad siekiama nukrypti nuo Lietuvos visuomenėje priimtų normų – šeimos.
  Tai ir matome straipsnyje.
  Tuo tarpu be šeimos nebus visuomenės.
  Todėl pasakysiu: nemeskime kelio dėl takelio.

 14. jonas Says:

  “Visus tuos, kurie mato, jog parašyta, kad šeima – tai vyro ir moters santuoka, prašome mus informuoti.“ atsiliepiu i prasyma – tas pats 38 straipsnis – “Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu“ . skaitykit teksta ir supraskit , o ne teksta prie savo supratimo pritemkit

  • Feministinis frontas Says:

   SANTUOKA sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu, bet nesakoma, kad ŠEIMA yra vyro ir moters SANTUOKA.
   čia sakoma apie tai, kas yra santuoka, o ne kas yra šeima – išmokite skaityti ir suprasti tekstą

   • jonas Says:

    isdeliosiu minti paprasciau . 38 straipsnis prasideda nuo “Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“ , taigi nuo pat pradzios visiems turetu buti aisku apie ka kalba eina . “Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę“ – taigi valstybe isipareigoja rupintis savo pagrindais , taciau pastebekit , ne tik seima – ir motinyste , tevyste bei vaikyste . visos vienisos kurios cia komentaruose savo vaikus bambaliais apsauket – atsiimkit savo zodzius – jus ir jusu vaikai konstitucijoj svarbus valstybei .
    einam toliau – “Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu“ – manau nekils niekam abejoniu , kad santuokoje pagal musu konstitucija gali gyventi tik vyras ir moteris laisvu sutarimu . tik kurie laisvai susitare nepamirskit kad kaskaip tais turit “padaryt“ ta santuoka , o ne minti tureti , is cia ir – “Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją“. mano supratimu kolukyje gyvena kolukieciai , mieste miestieciai ir t.t. todel visiskai naturaliai suvokiu , kad santuokoje gyvena sutuoktiniai . ziurim ka turim – “Sutuoktinių teisės šeimoje lygios“ . ne seime , ne partiju veikloi ar dar nezine kur , bet seimoje . kur sutuoktinei , ten seima reik suprasti .
    taigi toks tas mano konstitucijos suvokimas , galiu aisku pasilaikyti ji sau , nes greiciau zeme i kita puse prades suktis , negu fenimiste prisipazins klydus

   • Feministinis frontas Says:

    tai bliamba….savaime suprantama, kad santuoka = šeima….
    bet šeima nebūtinai lygu santuokai…
    visgi dar kartą siūlyčiau mokytis skaityti ir suvokti…

 15. jonas Says:

  dar pridesiu , nes ne visos vistos suvoks -“Sutuoktinių teisės šeimoje lygios“ taip kad aiskiai pasakoma kas yr sutuoktinioai ir ka jie daro , kur gyvena . ir dar negaliu neatsiliepti i gerb.Laisvo oro direktorė komentara – “Tėvo jie neturi, net jei jis įrašytas gimimo liudijime, santuokos liudijime ir išsidrėbęs gretimam kambary ant sofos“ suprantu kad labai skaudu del tokios asmenines patirties , bet kuo tamsta uzsiemei jaunysteje , jei gavote toki liundna savos aplinkos palikima . kokios pacios vertybes ir supratimai privede iki tokios patirties? ar vistik “visi vyrai kiaules“ teiginys nereikalaujantis yrodymu? dar pridesiu citata is to pacio 38 str. – “Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę“ – ar reik konstitucijoj parasyt , kad valstybe saugo ne tik seimas , bet ir motina laisvo oro direktore , kuri taip ir nesugebejo susikurti seimos , nes saugo ir motinyste ir vaikyste

 16. jonas Says:

  aciu uz pastebejimus . skaitau visa teksta , o ne viena citata

 17. ap Says:

  “sutuoktinių teisės šeimoje lygios” . ne seime , ne partiju veikloi ar dar nezine kur , bet seimoje . kur sutuoktinei , ten seima reik suprasti .“

  nu tai ką? neatmetam, kad ir santuokoje gali būti šeima, bet tai ne esminė sąlyga šeimai egzistuoti.

  kol konstitucijoj nebus parašyta “šeima – tai santuoka“, be jokių “reikia suprasti“, “panašu, kad“, “atrodo“ ir panašiai, tol nei jūs, nei Dagys lai nesisvaido dezinformacija.

 18. Laisvo oro direktorė Says:

  “suprantu kad labai skaudu del tokios asmenines patirties , bet kuo tamsta uzsiemei jaunysteje , jei gavote toki liundna savos aplinkos palikima . kokios pacios vertybes ir supratimai privede iki tokios patirties?“
  Nuo kada mano asmeninė patirtis tapo kurpaliu, ant kurio turi būti užtemptos visos šeimos? Bet kad taip gražiai paklausei, tai nuraminsiu, kad remiuosi aplinkinių, o ne savo asmenine patirtim.

  “ar reik konstitucijoj parasyt , kad valstybe saugo ne tik seimas , bet ir motina laisvo oro direktore , kuri taip ir nesugebejo susikurti seimos , nes saugo ir motinyste ir vaikyste“
  Čia buvo patarimas išsiblaivyt prieš rašant, aš pasiūlyčiau tą padaryt ir prieš skaitant. Aš rašau apie tas šeimas, kur vyras popieriuje, bet realiai prie rūpinimosi šeima neprisideda. Bet kadangi jis vyras, tai yra pagrindinis komponentas šeimoje. Vien savo buvimu. Va tokia “šeima“ mūsų valstybėje yra vertybė.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s


%d bloggers like this: