Posts Tagged ‘mes rašome, nes turime, ką pasakyti’

Feministinis Frontas (FeF) prisideda prie Parlamentinės reprodukcinės sveikatos ir teisių grupės protesto

4 spalio, 2010

Rugsėjo 29-ąją ministrų kabinetas pritarė numatantiems įstatymų pakeitimams, teigiantiems, jog gydytojas, iš anksto deklaravęs savo įsitikinimus, galėtų atsisakyti nutraukti nėštumą moters pageidavimu. Pastaruoju metu padažnėję įvairiausi įstatymų projektai, nukreipti prieš moterų apsisprendimo teisę, primena laikus, kai antrosios bangos feminizmas buvo „ant bangos“, t.y. XX amžiaus septintas ir aštuntasis dešimtmečiai.

Švedijoje gydytojui, atsisakius daryti abortą, grėstų iki šešių mėnesių kalėjimo, tačiau pas mus vos ne bandoma skatinti gydytojus paisyti ne pacientų visokeriopos gerovės, priešingai –  savo asmeninių įsitikinimų. Jeigu religiniai įsitikinimai trukdo dirbti profesionaliai, tad gal vertėtų susimąstyti apie kitą profesiją? Daugelyje religijų yra visokių „apribojimų“, jau nekalbant, kad tos pačios Romos Katalikų Bažnyčios popiežius griežtai pasisako prieš

bet kokią kontracepciją, vadinasi, kita pataisa bus leidžianti nerekomenduoti kontraceptinių priemonių, jei tai prieštarauja gydytojo įsitikinimams (juk negalime prarasti nė vieno spermatozoido gyvasties, kaip ir nė vienai kiaušialąstei nevalia nueit niekais). Nepamirškite, jog katalikybė – ne vienintelė pasaulio religija ir kas, jei ginekologas – musulmonas? Įtaręs, kad žmona turi meilužį, informuos jos vyrą, kad šis galėtų ją užmėtyti akmenimis? O jeigu jūsų chirurgas yra jehovos liudytojas ir jums skubiai reikia kraujo perpylimo? Ar vis dar gerbsite jo religinių įsitikinimų laisvę, vartydamasis morgo šaldytuve?

Todėl Feministinis Frontas (FeF) prisideda prie Parlamentinės reprodukcinės sveikatos ir teisių grupės protesto, teigdamas, kad religijų gali būti įvairių, tačiau žmonių teisės – tik vienos.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

VISUOMENĖS PLĖTROS, REPRODUKCINĖS SVEIKATOS IR TEISIŲ

PARLAMENTINĖ GRUPĖ

Kodas 1886 05295     Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius     Tel. (8~5) 239 66 40     Faksas (8~5) 239 64 59

El.p. marija.pavilioniene@lrs.lt

2010-09-30

Parlamentinės reprodukcinės sveikatos ir teisių grupės pareiškimas

Mes, parlamentinės reprodukcinės sveikatos ir teisių grupės nariai,  protestuojame prieš tai, kad šiuolaikinė Vyriausybė, atstovaujanti konservatyvią ideologiją Sveikatos apsaugos ir žmogaus teisių srityje, skleistų Lietuvos valstybėje psichologinį terorą, ketindama pažeisti moters reprodukcines teises ir saugų asmeninį gyvenimą, ribojant moters galimybes, esant būtinybei, nutraukti nėštumą.

Mes protestuojame prieš tai, kad Lietuvoje Sveikatos ministras Raimondas Šukys formuotų klaidingas nuostatas moters teisių atžvilgiu – moters kūnas ir moters psichinė sveikata nepriklauso nei Vyriausybei, nei Seimui, nei Katalikų Bažnyčiai. Moteris turi teisę pati kurti savo asmeninį ir šeimos gyvenimą, pati spręsti, kada ir kiek kartų gimdyti.

Mes protestuojame prieš tai, kad religiniu pagrindu ir parengtomis Medicinos praktikos ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pataisomis būtų priešinama  medikų akademinė ir gydytojų praktikų bendruomenė, kad įstatymu būtų įteisinta nuostata atsisakyti padėti pacientei, kai jai reikalinga medicininė pagalba. Įstatymo pataisos skaudžiausiai smogs kaimo moterims, turinčioms mažas pajamas, nes joms minėta paslauga taps sunkiai prieinama.

Mes protestuojame prieš tai, kad Katalikų Bažnyčia, pasaulyje garsėjanti moraliniais skandalais,  kištųsi į mokslą bei sveikatos apsaugos politiką, dogmatiškomis, žmogaus teises pažeidžiančiomis nuostatomis skleistų paniką Lietuvos visuomenėje dėl mediko teisės dėl religinių įsitikinimų atsisakyti atlikti nėštumo nutraukimo operaciją.  Nes kiekvienas asmuo, prieš rinkdamasis specialybę, turi teisę nuspręsti ką studijuoti, o ne tapęs gydytoju, pasinaudojęs valstybės finansine parama įgyjant specialybę, atsisakyti suteikti medicininę pagalbą pacientui.

Mes kreipiamės į Lietuvos Prezidentę, Seimo narius, politines partijas,  Europos lygių galimybių institutą, Lygių galimybių kontrolierės tarnybą, Žmogaus teises ginančias institucijas Lietuvoje ir Europoje, į Lietuvoje reziduojančius užsienio šalių ambasadorius ir perspėjame apie tai, kad parengtos įstatymo pataisos visų pirma pažeistų moters likimą, moters psichiką, moters pasirinkimo  teisę kurti asmeninį ir profesinį gyvenimą, nes Lietuvoje konservatorių dauguma imasi akivaizdžios prievartos reguliuoti asmeninį ir šeiminį gyvenimą.

Pareiškimą pasirašė:

1. Birutė Vėsaitė

2. Marija Aušrinė Pavilionienė

3. Algirdas Sysas

4. Juozas Oleka

5. Milda Petrauskienė

6. Onutė Valiukevičiutė

7. FeF


feministinis.frontas@gmail.com

+37061617324

Kodėl nacionalinis susitarimas dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo yra nepalankus?

24 rugsėjo, 2010

Na skaitant pradžią, dar nieko, daug gražių lozungų apie tai, kaip, matote, šeima – valstybės pamatas (38 konstitucijos straipsnis), bet įtarimą sukelia jau trečiasis sakinys („suvokdami pareigą padėti Lietuvos visuomenei įgyvendinti troškimą gyventi santarvėje ir užauginti brandžią jaunąją kartą[1];”) kokiais ryšiais susietas „troškimas gyventi santarvėje“ ir kažkieno noras auginti „brandžią jaunąją kartą“ (beje, ką reiškia tai? Kokia karta brandi? Mūsų tėvų gal? Ar senelių?:))…. Teiginys „siekdami palaikyti šalyje plėtojamą socialinį dialogą ir įsiklausyti į įvairių visuomenės grupių bei ekspertų pasiūlymus ir pastabas dėl vykdomos šalies šeimos politikos” sukelia ironišką šypseną, prisiminus Dagio išsakytą poziciją: „Prie susitarimo nesutinkančios prisidėti organizacijos yra neretai žinomos kaip propaguojančios nesuderinamas su sveikos, pilnos šeimos samprata idėjas, nors tokia jų pozicija prieštarauja Lietuvos Konstitucijai. Todėl jų atsisakymu pasirašyti susitarimą nesistebiu[2]”. Tokios organizacijos kaip Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lygių galimybių plėtros centras, „Naujoji Kairė 95” bei kitos  įvairios moterų organizacijos, pasak gerb. R. J. Dagio, neturi žalio supratimo apie pvz.:  šeimą, kurią, kaip žinia, sudaro žmonės. Be abejo, juk nevertėtų pamiršti, kad visi tie, kurie augina vaikus, nors ir vieniši (ak, tik ne tai!!!) tėra bambaliai, ar ne? „Jeigu tu nesugebėjai susitvarkyti savo gyvenimo ir užaugini vaiką be tėvo ar be motinos, tai ar tu prisiimi atsakomybę ir kaltę už tai, ar ne? Ar mes gyvename kaip mums patinka, kaip bambaliai varinėjamės? Turi žmogus būti atsakingas, ar ne? Vaikui reikia ir tėvo, ir motinos, kad jis užaugtų pilnavertė asmenybė“ – teigė Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Dagys, kalbėdamas Tarptautinės Šeimos dienos proga. Ne, mes negyvename, kaip mums patinka, ir taip, kategoriškai taip, visi, kurių tėvai neišsiskyrę, nepaisant to, ar jie buvo geri žmonės, ar mylėjo savo vaikus, yra tikrieji pilnaverčiai, o likusioji visuomenės dalis – ne.

Neaiškumų toliau skaitant, kyla dėl sąvokų, pavyzdžiui, ką gerbiamieji susitarimo iniciatoriai laiko šeimos krize („1.3.      skatinti krizių prevenciją, plėtoti kompleksinių paslaugų krizę patiriančioms šeimoms tinklą”;) na bet tiek to. Bet kad mes negyvename kaip norime ar bent R. J. Dagio dėka negyvensime, įrodo 1.4. ir 1.5. punktai: „1.4.      diegti pasirengimo santuokai ir šeimai sistemą, ugdyti pozityvios šeimos patirties neturinčių asmenų gebėjimą kurti šeimą įsipareigojant santuokai”… „1.5.      diegti privalomą konsultacijų prieš skyrybas sistemą, skatinti mediaciją (civilinių ginčų taikinamąjį tarpininkavimą) ir kitas pagalbos priemones skyrybų atveju, ypač tada, kai šeima turi nepilnamečių vaikų”. Kas per sistema laimingai santuokai ir šeimai garantuoti – nekomentuotina, nes tiesiog nesuvokiama… A vat skyrybų atveju – be žodžio „privaloma“ neapsieisim. Taip pat, kaip M. A. Pavilionienė teisingai pastebėjo „1.4. punktas diskriminuos nenorinčius tuoktis, imt šliūbą, ir panašiai[3]“, bet juk ne bambaliams reikalauti lygybės…

Kad nepilnamečiai šiukštu negalvotų blogai apie šeimą, bus ugdomas jų kritinis mąstymas…Kaip? Ogi labai paprastai – tiesiog bus saugomi nuo neigiamos informacijos („ palaikyti pastangas, ugdančias kritišką nepilnamečių mąstymą ir juos saugančias nuo neigiamos viešosios informacijos”). Nuostabu, kaip gerai sugalvota, juk tikrai – mokėjimas  atsirinkti, tai yra, mąstyti, puikiai įgunda, gaunant vien teigiamą informaciją! Tiesa, kas yra „teigiama“ ir „neigiama“ informacija, nedrįstame įsivaizduoti.

Jeigu dar nežinojote, tai tik šeimos patiria sunkumų, krizės atveju („Sunkmečiu šeimos patiria įvairių sunkumų ir jaučiasi nesaugios dėl ateities”). Na, o jei netyčiom gausite į liūlį, tai nenusiminkite, nes čia Jums atskubės kokia nors spec. tarnyba, tikėkimės skambiu pavadinimu (tiktų koks G.Į.L.A.I,S. kas reikštų: Gavęs Į Liūlį – Atleisk Ir Susitaikyk), nes ketinama „3.6.      sudaryti sąlygas, padedančias užkirsti kelią smurtui, o jeigu to padaryti nepavyko (na juk pasitaiko – FeF’o pastaba), – užtikrinančias poveikio priemonių smurtautojams taikymą ir pagalbos nukentėjusiesiems teikimą”.

Pasirodo, valstybė turi ne sudaryti sąlygas gyventi žmoniškai jau esamiems jos piliečiams ir palikti teisę rinktis turėti vaikų ar ne, o neee… Valstybė, norėdama kažką ten užtikrinti, turi pasirūpinti, kad joje gimtų kažkas… AAA, „pilnaverčiai piliečiai“, kaip pasakytų Dagys, ir tai esą netgi padės užtikrinti NACIONALINĮ SAUGUMĄ („Valstybė, siekdama tautos gyvybingumo, nacionalinio saugumo bei visokeriopo ekonominio stabilumo, turi pasirūpinti jos išlikimu. Vienas iš išlikimo garantų gyvybinga ir jauna visuomenė”. Ne jauni ir ligoti – numirkite patys, jūs nepadėsite užtikrinti nacionalinio SAUGUMO – FeF’o pastaba).

Na ir galiausiai 4.5. kuklus punktelis, kuris tik eilinį kartą įrodo, jog patogiausi yra „penkmečio tipo planai“, arba tiesiog „daryti nuo antro galo, nesiaiškinant priežasčių ir nesprendžiant problemų“, tai yra, „4.5.      diegti priešabortinio konsultavimo sistemą bei šviesti visuomenę apie gyvybės vertę ir abortų žalą”. Na, o kad moteris yra žmogus, atsakingas (juk Dagys taip mėgsta atsakomybę) už savo kūną – nereikia skleisti erezijų, ir paprašytume nekenkti nepilnamečiams ir jų kritiniam mąstymui.

Pabaigai drįstume priminti ponui ministrui, jog šeima – tai nėra lygu santuoka („Paprašytas patikslinti, kodėl kitokį požiūrį į šeimą parlamentaras laiko antikonstituciniu, pastarasis teigė, kad Konstitucija labai aiškiai apibrėžia šeimą. „Tai vyro ir moters santuoka. Manymas, kad šeima gali būti be santuokos visiškai nesuderinamas su Konstitucija. Todėl norint įteisinti tokią nuostatą, tektų keisti Konstituciją. Tačiau kol gyvename teisinėje valstybėje ir Konstitucija nepakeista, turime laikytis konstitucinių nuostatų[4]”), ir jokia LR Konstitucija to nerašo. Štai ką ji rašo: „III skirsnis, „Visuomenė ir valstybė“, 38 straipsnis:

38 straipsnis
Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.
Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.
Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.
Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą[5]

Visus tuos, kurie mato, jog parašyta, kad šeima – tai vyro ir moters santuoka, prašome mus informuoti.

Ir kad jau taip visad mylime ir cituojame Konstituciją, primename, jog Lietuva neturi valstybinės religijos, tad tokios sąvokos kaip „abortuoto vaikelio siela“, „negimdysi – nekeliausi į dangų“, „nesituoksi – nusidėsi“, ir panašiai, mūsų, kaip ir jau citavome gerb. R. J. Dagio nuomone, Lietuvoje, teisinėje valstybėje, neturi galios.

„III skirsnis, „Visuomenė ir valstybė“, 43 straipsnis:

„Lietuvoje nėra valstybinės religijos[6]“.

p.s.Labai prašome skirti vieną minutę ir formaliai išreikšti savo nuomonę iki spalio 1 d., kad į ją atsižvelgtų LR Seimas.

Reaguokite ir persiųskite kitiems!

LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas kviečia išreikšti savo nuomonę dėl Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo. Nuomonę gali išreikšti tiek organizacijos, tiek visuomenės nariai (pavieniai žmonės).

Nors nurodytame tinklapyje primygtinai siūloma pritarti Nacionaliniam susitarimui, mes kviečiame jam nepritarti – ši galimybė taip pat yra numatyta, paspaudus tinklapyje nurodytą nuorodą.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5931&p_d=100537&p_k=1

p.p.s. Feministinis frontas (FeF) kviečia visuomenę aktyviai reaguoti ir siūlyti būdus, galinčius bent pristabdyti atvirai bandomą įdiegti diskriminacinę politiką.

feministinis.frontas@gmail.com

+37061617324


[1] Parengta  pagal http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=376067

[2] Šaltinis: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rjdagys-nacionaliniam-susitarimui-del-seimos-kairieji-nebutini.d?id=34734813

[3] „Vadinasi tie asmenys, kurie nuspręs gyventi ne santuokoje, o partnerystėje, Lietuvoje bus laikomi antrarūšiais žmonėmis? Vadinasi, Lietuvoje santuoka bus tvirtinama valstybine prievarta?” šaltinis:

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/ampavilioniene-rupestis-seima–pelekautai-naivuoliams.d?id=36464447

[4] http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rjdagys-nacionaliniam-susitarimui-del-seimos-kairieji-nebutini.d?id=34734813

[5] http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

[6] http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm